รูปแบบที่ 12 Do it Yourself (DIY)

ประกาศ กสช.กฟภ. การเพิ่มรูปแบบการลงทุน กสช.กฟภ. รูปแบบที่ 12 (DIY) download

วิธีการทำรายการเลือกรูปที่ 12 (DIY)  download