รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง

  • ประกาศคณะดำเนินการเลือกตั้งฯ เรื่องแจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กสช. กฟภ. ฝ่ายสมาชิก (คลิ๊กที่นี่)
  • คลิป แนะนำการเลือกตั้งฯ
  • คลิป วิธีการเลือกตั้งฯ
  • รายละเอียดใบสมัครและนโยบายท่านสามารถดูโดย คลิ๊ก ที่รูปภาพของผู้สมัคร

หมายเลข 3

FACEBOOK

Line ID: 2612742509

หมายเลข 4

FACEBOOK

Line ID: nitid2803

หมายเลข 5

FACEBOOK

Line ID: wutpeac2

หมายเลข 6

Line: 

หมายเลข 7

Line: 

หมายเลข 8

Line: 

หมายเลข 9

Line: 

หมายเลข 10

Line: 

หมายเลข 11

Line: 

หมายเลข 12

Line ID: phot_1

หมายเลข 13

FACEBOOK

Line ID: nakrate

หมายเลข 14

FACEBOOK

Line ID: 0863356043

หมายเลข 15

FACEBOOK

Line ID: 0818992774

หมายเลข 16

Line ID: shi-tungmay

หมายเลข 17

Line: